Städning / Städfirma / Städföretag

Att tänka på vid anlitande av städfirmor

Olika slags städtjänster har på senare år blivit mycket fördelaktiga för privatpersoner tack vare RUT-avdraget, som är konstruerat på det sätt att staten står för halva notan vid beställning av hushållsnära tjänster, dit städtjänster räknas. Som privatperson är det trots denna fördelaktiga möjlighet viktigt att vara kritisk vid valet av städfirma. Det är önskvärt att anlita en firma med bevisat gott anseende i form av bra omdöme på olika jämförelsesajter och i allmän folkmun. Genom detta förfarande ser man till att minska risken för dålig tjänstekvalitet och ockerpris. Arbetar man med att köpa in städtjänster åt kommun eller landsting finns speciella obligatoriska regler att ta hänsyn till. Regelverket kallas offentlig upphandling och syftar till att minimera kommuners och landstings kostnader vid givna kvalitetsnivåer. Förfarandet går till genom att man annonserar aktuellt behov och kravspecifikation till intresserade leverantörer, i detta fall städfirmor. Dessa får därefter återkomma med bud där de anger hur vilket pris de är villiga att utföra uppdraget för. På grund av att leverantörerna inte har någon information om hur mycket konkurrenterna begär är detta ett smidigt sätt att minimera kostnader då den leverantör som lämnar det lägsta budet per automatik vinner uppdraget. Större företag har också behov av städtjänster. Dessa är inte bundna till specifika regler via lagstiftning, men det är trots allt vanligt att de tillämpar liknande principer för att få bästa tjänstekvalitet till bästa pris.

Städfirmors sammansättning

Som i alla olika branscher karaktäriseras städbranschen av en mängd företag i olika storlekar, verksamhetsområden och företagskultur. De minsta är vanligtvis familjeägda städfirmor med relativt få anställda. Verksamhetsområdet för dessa företag är oftast lokalorten med omnejd. På grund av den tydliga lokala anknytningen lever dessa företag ofta på sitt goda anseende och upparbetad goodwill och varumärke. Oftast är målgruppen privatpersoner och mindre företag som inte kräver alltför mycket manskap per uppdrag. Det är viktigt att ha en bra mix mellan uppdrag för företag och privatpersoner då det senare oftast karaktäriseras av snabba uppdrag. På grund av detta försvinner mycket tid till resor mellan uppdrag om koncentrationen av privatuppdrag relativt företagsuppdrag är för stor. En bra mix mellan uppdragstyperna minskar osäkerheten och ökar förutsägbarheten i den dagliga verksamheten vilket är mycket önskvärt för småföretagare. Större städfirmor och kedjor är i sin tur verksamma över hela landet med kontor i specifika städer, exempelvis Lund. Större firmor sysslar med i princip samma uppdrag som de mindre städfirmorna. Storleken medför däremot en komparativ fördel i form av att man utan svårigheter kan acceptera uppdrag som kräver större manskap för att bli klart inom utsatt tidsram. En stor städfirma har en väl utvecklad verksamhetsplan och infrastruktur vilket ofta är absolut nödvändigt för att ta sig an städuppdrag på exempelvis sjukhus, skolor och andra samhällsviktiga byggnader.

Allmänhetens nytta av städfirmor

Vi blir alltmer stressade av den ökade mängden intryck, krav, och snabba ryck. Teknologin har med årens lopp gjort många av livets aspekter en hel del enklare och smidigare, men den andra sidan av myntet har inneburit att arbetsbördan och effektivitetskraven på människor ökat en hel del. De flesta av oss är trots detta inställda på att få vardagen att gå ihop och uppnå balans mellan privatliv, arbetsliv och fritidsaktiviteter. Utöver arbetsplatsen och privatlivet finns behovet av att hålla hemmet rent och snyggt för att livskvaliteten ska vara på topp. Bostadsrätter och hyresrätter är aningen mindre arbetskrävande än villor då man slipper det utvändiga arbetet. Men oavsett vilken boendeform man har kommer man inte ifrån det regelbundna behovet av städning och allmän renhållning. Vissa personer tycker dessa sysslor är ett bra sätt att koppla av medan andra tycker att det är roten till allt ont i världen. För dessa medborgare är det perfekta valet att anlita en städfirma.