Gaffeltruck

Vad är en gaffeltruck?

Gaffeltruck är en typ av truck som används flitigt i industri och lagerföretag. Som namnet antyder är truckens konstruktion baserad på att lyftarmarna har formen av en stor högaffel. Primära användningsområdet för en gaffeltruck är att förflytta olika varor och material som är lastat på lastpallar av olika storlek. Lastpallar som används inom lager och olika slags industrier varierar i storlek beroende både på tyngd och storlek på det som lastas. Av denna anledning krävs en mängd variationer av gaffeltruckar för att alla scenarier ska kunna täckas. De minsta och enklaste gaffeltruckarna kallas lyftvagnar och dras för hand av personalen på aktuellt lager. Dessa används framförallt till att förflytta lastpallar av mindre storlek och med varor/material som inte väger alltför mycket. Fördelen med lyftvagnarna är att det är lätt att ta sig fram i trånga ytor, exempelvis mellan diskar och hyllor i en matvaruaffär. På sådana ytor lämpar det sig föga att flytta pallar med större maskindrivna truckar. I vissa fall är till och med lyftvagnarna för stora och otympliga. I dessa fall tvingas man lasta om till mindre lastvagnar som är mer framkomliga. Om man har stor omsättning i sitt lager och av denna anledning har behov av att kunna flytta många pallar under kort tid är lyftvagnar inte den optimala sortens gaffeltruck på grund av att den opereras för hand. Att använda dessa truckar i en sådan miljö tar för det första lång tid och sliter för det andra på lageranställda. Den optimala trucken att använda i dessa lägen är en låglastare. Principen är densamma som för lyftvagnen med skillnaden att den drivs med en elmotor, vilket resulterar i att man kan flytta pallar fortare samt besparar personalen onödigt tunga lyft. När man behöver lyfta lättare pallar på höjden lämpar sig inte lyftvagnar då dessa endast har kapacitet att lyfta pallar ett par decimeter för att göra det möjligt för den anställde att dra pallen efter sig. För att ha möjlighet att stapla lättare pallar på höjd tar man därför hjälp av en gaffeltruck som kallas elektriska staplare. Dessa är försedda med stora utfällbara lyftarmar vilket innebär att de kan lyfta upp pallar som väger maximalt två ton till en höjd på 6,3 meter. Användningsområdena för denna typ av truck är många och inkluderar bland annat stapling, dubbelplatshantering, orderplockning och horisontell transport. För att passa alla miljöer finns det olika modeller anpassade för att kunna gå, stå på och sitta i.

Större typer av gaffeltruckar

De större modellerna av gaffeltruckar utgörs av orderplocktruckar, skjutstativtruckar och smalgångstruckar. I relation till tidigare beskrivna truckar har dessa mycket mer motorkraft och lastkapacitet. Smalgångstruckar är designade för att kunna ta sig fram i smala lagergångar trots sin relativa storlek och motorkraft. På grund av att man i dagens samhälle lägger stor vikt vid optimering av kapacitet och kostnad är det därför en mycket användbar typ av gaffeltruck på grund av att man kombinerar stor bärkraft med smidighet. Orderplocktruckarna kan ses som ett mellanting av smalgångstruck och låglyftare. Fördelen med denna typ är att man snabbt och smidigt kan plocka ner och transportera mindre mängder av varor och material från lagret. Dessa används således framförallt till småplock. Skjutstativtruckar används om man har lastbehov på hög höjd. Fördelen med dessa är att de kan lyfta 2,7 ton till en höjd av 12,5 meter. Det är svårt att veta vilken slags truck som passar bäst till sin verksamhet, varför det är en god idé att rådfråga truckförsäljare om den optimala modellen för den aktuella verksamheten. Mindre lager klarar sig ofta med en enklare modell medan stor lageromsättning oftast kräver större och mer effektiva gaffeltruckar.