Skylt – Digital print

Skyltars roll i samhället

Skyltar har i flera tusen år använts för att på olika sätt förmedla budskap människor emellan, av mer eller mindre viktig karaktär. De gamla romarna använde skyltar till att dirigera folk som färdades på deras uppbyggda vägar genom att ange vilken stad vägen ledde till och hur långt det var till dess att man nådde den. Det är lätt att glömma bort hur viktiga dessa redskap är då de är lätta att ta för givet. Men försök föreställa dig hur svårt det vardagliga livet skulle bli om man inte hade tillgång den vägledning och information som skyltarna på olika sätt förmedlar till oss. Utan vägskyltar skulle trafiken bli ett helt ohållbart projekt att ta sig an då förare inte skulle ha någon som helst möjlighet att erhålla information om vilka regler som gäller på vilka platser. Trafikskyltar fyller en mängd viktiga funktioner, de ger information om högsta tillåtna hastighet, om övergångsställen, om huvudled, om vilka ställen som det är tillåtet att parkera och mycket mer. En annan viktig funktion skyltarna fyller är att ge information om vägnamn för både bilister och fotgängare. Utan denna information skulle folk ha extremt stora svårigheter att hitta dit de skulle då inte ens kartor skulle vara till mycket användning när man på plats inte hade något att jämföra med. I dagsläget skulle man klara sig med smartphone eller gps men problemet är ändå uppenbart.

Reklamskylt

I vardaglig bemärkelse är reklamskyltar det man associerar skyltar med, vilket inte är konstigt då det är dessa vi lägger märke till mest på grund av dess stimulerande karaktär. Reklamskyltar finns överallt i samhället och placeras vanligtvis ut på väl uttänkta platser. De är av mycket olika karaktär och utseende beroende på vad de avser marknadsföra. Reklamskyltar kan exempelvis sättas upp vid infarter till städer för att marknadsföra lokala sevärdheter eller attraktioner, för att på så sätt locka förbipasserande resenärer att besöka dessa attraktioner och sevärdheter. Företag brukar också ta tillfällen i akt och sätta upp reklamskyltar med sin logga för att förstärka sitt varumärke. På vägar är det också vanligt med affischskyltar där olika reklamkampanjer klistras på under kampanjperioder för att sedan ersättas med nya. På senare år har det även börjat växa fram ett nytt segment reklamskyltar som består av digitala reklamskyltar. Dessa är av liknande karaktär som affischskyltar med skillnaden att all marknadsföring är digital. Konceptet går ut på att ett företag, exempelvis en mediabyrå, köper in en digital reklamskylt och monterar den på ett strategiskt ställe, exempelvis en avfart eller rondell som är vältrafikerad. Därefter säljer mediabyrån reklamkampanjer till företag som behöver annonsering, som visas på skyltarna under en överenskommen tidsperiod. Kampanjerna kan utvecklas av företagen själva eller i samarbete med mediabyrån.

Andra sorters skyltar och bra saker att tänka på

Skyltar kan givetvis användas till långt fler ändamål än vad som hittills beskrivits. Det finns stor marknad för produkterna till vanliga butiker, som vanligtvis bara ska produceras i ett mindre antal exemplar och användas till att tydliggöra butikernas varumärke och liknande. Utöver detta finns en uppsjö av olika användningsområden som de ska produceras till i både små och stora upplagor. Därför finns en marknad för företag som specialiserar sig på att leverera anpassade specialskyltar till sina kunder. Vissa skyltföretag erbjuder ett paket som innehåller både skyltproduktion och framtagning av budskapet i form av utseende och vad som det ska stå på den. När man anlitar ett företag av denna typ är det viktigt att säkerställa att de förstår visionen man har för sitt varumärke då det annars är svårt för dem att ta fram en passande logga att trycka. Företag som säljer kundspecifika upplagor finns i städer över hela landet, inklusive Helsingborg.